تولید محتوا چیه؟

تولید محتوا یک هدف نیست بلکه یک سیستم هست. برای تولید اطلاعات برای یک گروه مشخص از مخاطبا از این سیستم استفاده میشه. این سیستم شامل محصول یا خدماتی هست که ارائه میدید.

هدف یک سیستم تولید محتوا، ایجاد آگاهی به مخاطب و فروشه. محتوایی که تولید میشه باید اهداف رو برآورده کنه. این اصل برای محتوای نوشتاری، ویدیو یا تصویر صادق هست.

اگه از یک سیستم خوب برای کسب و کارتون استفاده کنید، میتونید محتوای خوبی داشته باشید. اگر فک میکنید که راه‌اندازی یک سیستم دقیق و اصولی اتلاف وقته، میتونید این کارو به تیم اسکوپ بسپارید و از ایجاد هر مشکلی توی تولید محتوا جلوگیری کنید.