۱۰ کاری که قبل از طراحی سایت باید انجام بدهیم

اگر طراحی وب سایت را به ساخت یک خانه تشبیه کنیم ، قطعا نمی توان بدون برنامه ریزی و آماده سازی های لازم آن را به خوبی بسازیم. باید بدانیم چه نوع سایتی را میخواهیم ، چه انتظاراتی از آن داریم ، چگونه میتوانیم بیشتزین سود را از آن ببریم، چه امکاناتی را باید برایش فراهم کنیم و … . مانند یک خانه، وب سایت شما باید با یک پی خوب ساخته شود تا ارزش تمام وقت و هزینه ای را که برای آن صرف می کنید داشته باشد. در این مطلب به ۱۰ کاری که قبل از طراحی سایت باید انجام بدهیم می پردازیم.